Blog Header

In: Movie

Điện ảnh và ngôn ngữ điện ảnh luôn là niềm đam mê bất tận với mình.

Emotion (1966) và Valerie and Her Week of Wonders (1970)
18/05/2019

Có những bộ phim kinh dị nhưng nhẹ nhàng đẹp như một bài thơ. Ảnh trong phim Emotion (1966) và Valerie…

Đọc thêm